C Z E R W I E C  2 0 2 0

 
 
....
30.06.2020
dworzec oraz wyjazd Pt47-65, godzina 6:04
Parowóz pospieszny Pt47-65 prowadził dzi¶ ostatni raz dwie pary poci±gów do Zb±szynka:
 • 77229/77206 6:04 Wolsztyn - Zb±szynek  6:48/7:10 - Wolsztyn 7:54,
 • 77211/77212 11:39 Wolsztyn - Zb±szynek 12:23/12:48 - Wolsztyn 13:32,
Od jutra zmiana rozkładu jazdy i kursy na trasie Wolsztyn - Leszno - Wolsztyn z dwoma wagonami 120A:
 • 77670/77505 Wolsztyn 6:12 - Leszno 7:35/8:05 - Wolsztyn 9:31, 
 • 77544/77653  Wolsztyn 11:59 - Leszno 13:16/13:49 - Wolsztyn 15:02.
.
UWAGA! Jutro czyli w ¶rodę 1 lipca parowóz Ol49-59 pojedzie wyj±tkowo tylko z par± poci±gów 77544/77653  Wolsztyn 11:59 - Leszno 13:16/13:49 - Wolsztyn 15:02.
..........
29.06.2020  
W ruchu planowym pozostaje nadal parowóz pospieszny Pt47-65, który prowadził dzisiaj następuj±ce pociagi:
 • 77229/77206 6:04 Wolsztyn - Zb±szynek  6:48/7:10 - Wolsztyn 7:54,
 • 77211/77212 11:39 Wolsztyn - Zb±szynek 12:23/12:48 - Wolsztyn 13:32,
 • 77219/77208 15:37 Wolsztyn - Zb±szynek 16:23/16:45 - Wolsztyn 17:29.
Jeszcze tylko jutro parowóz poprowadzi 2 pary [1., 2.] poci±gów do Zb±szynka. Od ¶rody 1 lipca br. parowóz ze składem dwóch wagonów 120A wznowi kursy na trasie Wolsztyn - Leszno - Wolsztyn:
 • 77670/77505 Wolsztyn 6:12 - Leszno 7:35/8:05 - Wolsztyn 9:31, 
 • 77544/77653  Wolsztyn 11:59 - Leszno 13:16/13:49 - Wolsztyn 15:02.
Rozpalono parowóz Ol49-59.
 
........
28.06.2020  
Upalna niedziela. Temperatura ponad +30C. Ruch planowy prowadz± szynobusy. Pod par± pozostaje Pt47-65.

UWAGA!
Od ¶rody 1 lipca br. parowóz ma wznowić obsługę poci±gów planowych na linii Wolsztyn - Leszno - Wolsztyn. 
Od 1 lipca parowóz nie będzie jeĽdził do Zb±szynka. 
 

 • 77670/77505 Wolsztyn 6:12 - Leszno 7:35/8:05 - Wolsztyn 9:31, 
 • 77544/77653  Wolsztyn 11:59 - Leszno 13:16/13:49 - Wolsztyn 15:02,
 
...
27.06.2020
Pt47-65 z 77211, Wolsztyn, godzina 6:12
Parowóz Pt47-65 obsługuje dzi¶ jedn± parę poci±gów:
 
 • 77211/77212 Wolsztyn 6:12 - Poznań 8:07 / 10:02 - Wolsztyn 12:15.
Jest ciepło. Temperatur ma dzi¶ osi±gn±ć ponad +30C. 

Nagranie filmowe: 4m10sek,  migawki od 05:45 do 06:19.

....
26.06.2020
wyjazd Pt47-65 z 77229, Wolsztyn, godzina 6:04
W ruchu planowym pozostaje nadal Pt47-65:
 • 77229/77206 6:04 Wolsztyn - Zb±szynek  6:48/7:10 - Wolsztyn 7:54,
 • 77211/77212 11:39 Wolsztyn - Zb±szynek 12:23/12:48 - Wolsztyn 13:32,
 • 77219/77208 15:37 Wolsztyn - Zb±szynek 16:23/16:45 - Wolsztyn 17:29.
..........
26.06.2020
przyjazd Pt47-65 z 77208, Wolsztyn, godzina 17:29
Drugie nagranie filmowe (4K) z dnia dzisiejszego: Dworzec w budowie, widok od strony stacji oraz przyjazd poci±gu 77208 z parowozem Pt47-65 na peron 2. 

Czas nagrania 4m57sek  migawki od 17:15 do 17:50

.............
25.06.2020
wyjazd Pt47-65 z 77229, Wolsztyn, godzina 6:04
W ruchu planowym pozostaje nadal Pt47-65:
 • 77229/77206 6:04 Wolsztyn - Zb±szynek  6:48/7:10 - Wolsztyn 7:54,
 • 77211/77212 11:39 Wolsztyn - Zb±szynek 12:23/12:48 - Wolsztyn 13:32,
 • 77219/77208 15:37 Wolsztyn - Zb±szynek 16:23/16:45 - Wolsztyn 17:29.
..............
24.06.2020
wyjazd Pt47-65 z 77229, Wolsztyn, godzina 6:04
W ruchu planowym pozostaje nadal Pt47-65:
 • 77229/77206 6:04 Wolsztyn - Zb±szynek  6:48/7:10 - Wolsztyn 7:54,
 • 77211/77212 11:39 Wolsztyn - Zb±szynek 12:23/12:48 - Wolsztyn 13:32,
 • 77219/77208 15:37 Wolsztyn - Zb±szynek 16:23/16:45 - Wolsztyn 17:29.
......
23.06.2020
wyjazd Pt47-65 z 77229, Wolsztyn, godzina 6:04
W ruchu planowym pozostaje nadal Pt47-65:
 • 77229/77206 6:04 Wolsztyn - Zb±szynek  6:48/7:10 - Wolsztyn 7:54,
 • 77211/77212 11:39 Wolsztyn - Zb±szynek 12:23/12:48 - Wolsztyn 13:32,
 • 77219/77208 15:37 Wolsztyn - Zb±szynek 16:23/16:45 - Wolsztyn 17:29.
.............
22.06.2020
wyjazd Pt47-65 z 77229, Wolsztyn, godzina 6:04
W ruchu planowym pozostaje nadal Pt47-65:
 • 77229/77206 6:04 Wolsztyn - Zb±szynek  6:48/7:10 - Wolsztyn 7:54,
 • 77211/77212 11:39 Wolsztyn - Zb±szynek 12:23/12:48 - Wolsztyn 13:32,
 • 77219/77208 15:37 Wolsztyn - Zb±szynek 16:23/16:45 - Wolsztyn 17:29.
............
21.06.2020  
Niedziela. Ruch planowy prowadz± szynobusy. Pod par± pozostaje Pt47-65.
 
.......
20.06.2020
Pt47-65 z 77211, Wolsztyn, godzina 6:12
UWAGA! Zgodnie ze zmian± rozkładu jazd w soboty do końca sierpnia br. parowóz obsługuje tylko jedn± parę poci±gów:
77211/77212 Wolsztyn 6:12 - Poznań 8:07 / 10:02 - Wolsztyn 12:15.

Ochłodziło się. Temperatura +19C.

.......
19.06.2020
wyjazd Pt47-65 z 77753, Wolsztyn, godzina 6:04
W ruchu planowym pozostaje nadal Pt47-65:
 • 77229/77206 6:04 Wolsztyn - Zb±szynek  6:48/7:10 - Wolsztyn 7:54,
 • 77211/77212 11:39 Wolsztyn - Zb±szynek 12:23/12:48 - Wolsztyn 13:32,
 • 77219/77208 15:37 Wolsztyn - Zb±szynek 16:23/16:51 - Wolsztyn 17:35.
......................
18.06.2020
czerwone maki i Pt47-65 z 77753, Wolsztyn, godzina 6:04
W ruchu planowym pozostaje nadal Pt47-65:
 • 77753/77812 6:04 Wolsztyn - Zb±szynek  6:48/7:10 - Wolsztyn 7:54,
 • 77849/77850 11:39 Wolsztyn - Zb±szynek 12:23/12:48 - Wolsztyn 13:32,
 • 77857/77858 15:37 Wolsztyn - Zb±szynek 16:23/16:51 - Wolsztyn 17:35.
.....
17.06.2020  
W ruchu planowym jest Pt47-65:
 • 77753/77812 6:04 Wolsztyn - Zb±szynek  6:48/7:10 - Wolsztyn 7:54,
 • 77849/77850 11:39 Wolsztyn - Zb±szynek 12:23/12:48 - Wolsztyn 13:32,
 • 77857/77858 15:37 Wolsztyn - Zb±szynek 16:23/16:51 - Wolsztyn 17:35.
 
..............
16.06.2020
dworzec w budowie >>>
W ruchu planowym jest Pt47-65:
 • 77753/77812 6:04 Wolsztyn - Zb±szynek  6:48/7:10 - Wolsztyn 7:54,
 • 77849/77850 11:39 Wolsztyn - Zb±szynek 12:23/12:48 - Wolsztyn 13:32,
 • 77857/77858 15:37 Wolsztyn - Zb±szynek 16:23/16:51 - Wolsztyn 17:35.
...
15.06.2020
Pt47-65 z 77753, Wolsztyn, godzina 6:04
W ruchu planowym pozostaje nadal Pt47-65:
 • 77753/77812 6:04 Wolsztyn - Zb±szynek  6:48/7:10 - Wolsztyn 7:54,
 • 77849/77850 11:39 Wolsztyn - Zb±szynek 12:23/12:48 - Wolsztyn 13:32,
 • 77857/77858 15:37 Wolsztyn - Zb±szynek 16:23/16:51 - Wolsztyn 17:35.
.............
14.06.2020  
Niedziela. Ruch planowy prowadz± szynobusy. Pod par± pozostaje Pt47-65.
 
..........
13.06.2020
dworzec oraz wyjazd Pt47-65, godzina 5:45 - 6:20
Sobota. Nadal bardzo ciepło. Ruch planowy prowadzi parowóz Pt47-65. W składzie 2 wagony:
 • 77211/77212 Wolsztyn 6:12 - Poznań 8:06 / 10:05 - Wolsztyn 12:22,
 • 77219/77226 Wolsztyn 14:07 - Poznań 16:10 / 17:00 - Wolsztyn 19:19.
Od dzi¶ granice Polski ponownie otwarte dla krajów UE. Czekamy na turystów.
.........
13.06.2020
Pt47-65 w Wolsztynie i Adamowie
Kolejne nagranie z dnia dzisiejszego. Tym razem podstawienie składu w peron oraz przejazd poci±gu 77219 z parowozem Pt47-65 przez wiadukt kolejowy w Admowie. Temperatura +32C. Zachmurzenie wzrasta. Silny wiatr. Godzina nagrania Wolsztyn od 13:55 - 14:12 Adamowo.
.
12.06.2020
dworzec w budowie >>>
Upalny pi±tek. Temperatura +30C. W ruchu planowym jest Pt47-65:
 • 77753/77812 6:04 Wolsztyn - Zb±szynek  6:48/7:10 - Wolsztyn 7:54,
 • 77849/77850 11:39 Wolsztyn - Zb±szynek 12:23/12:48 - Wolsztyn 13:32,
 • 77857/77858 15:37 Wolsztyn - Zb±szynek 16:23/16:51 - Wolsztyn 17:35.
..........
11.06.2020
Pt47-65 oraz Ty1-76
Czwartek. Boże Ciało. Poci±gi planowe prowadz± dzisiaj tylko szynobusy. Parowóz pospieszny Pt47-65 stoi pod par± na kanale oczystkowym. W trasę do Zb±szynka wyjedzie jutro. 
.........
10.06.2020
dworzec w budowie >>>
W ruchu planowym jest Pt47-65:
 • 77753/77812 6:04 Wolsztyn - Zb±szynek  6:48/7:10 - Wolsztyn 7:54,
 • 77849/77850 11:39 Wolsztyn - Zb±szynek 12:23/12:48 - Wolsztyn 13:32,
 • 77857/77858 15:37 Wolsztyn - Zb±szynek 16:23/16:51 - Wolsztyn 17:35.
........................
09.06.2020
dworzec w budowie oraz przyjazd Pt47-65 z 77858, Wolsztyn, godzina 17:35
FILM >>> Trwaj± prace przy budowie zintegrowanego centrum komunikacyjnego w Wolsztynie. Powstanie dworzec kolejowo - autobusowy. Prace przebiegaj± zgodnie z harmonogramem, a ich ukończenie planowane jest na 15 paĽdziernika br. 

Przyjazd pociagu osobowego KW 77858 ze Zb±szynka z parowozem Pt47-65.

..............
09.06.2020
Pt47-65 z 77753, Wolsztyn, godzina 6:04
W ruchu planowym pozostaje nadal Pt47-65:
 • 77753/77812 6:04 Wolsztyn - Zb±szynek  6:48/7:10 - Wolsztyn 7:54,
 • 77849/77850 11:39 Wolsztyn - Zb±szynek 12:23/12:48 - Wolsztyn 13:32,
 • 77857/77858 15:37 Wolsztyn - Zb±szynek 16:23/16:51 - Wolsztyn 17:35.
.....
08.06.2020  
W ruchu planowym jest Pt47-65:
 • 77753/77812 6:04 Wolsztyn - Zb±szynek  6:48/7:10 - Wolsztyn 7:54,
 • 77849/77850 11:39 Wolsztyn - Zb±szynek 12:23/12:48 - Wolsztyn 13:32,
 • 77857/77858 15:37 Wolsztyn - Zb±szynek 16:23/16:51 - Wolsztyn 17:35.
 
..........
07.06.2020  
Niedziela. Ruch planowy prowadz± szynobusy. Pod par± pozostaje Pt47-65.
 
....
06.06.2020  
Ruch planowy prowadzi parowóz Pt47-65. W składzie ponownie 2 wagony.
 • 77211/77212 Wolsztyn 6:12 - Poznań 8:06 / 10:05 - Wolsztyn 12:22,
 • 77219/77226 Wolsztyn 14:07 - Poznań 16:10 / 17:00 - Wolsztyn 19:19.
 
.
05.06.2020  
W ruchu planowym jest Pt47-65:
 • 77753/77812 6:04 Wolsztyn - Zb±szynek  6:48/7:10 - Wolsztyn 7:54,
 • 77849/77850 11:39 Wolsztyn - Zb±szynek 12:23/12:48 - Wolsztyn 13:32,
 • 77857/77858 15:37 Wolsztyn - Zb±szynek 16:23/16:51 - Wolsztyn 17:35.
 
...................
04.06.2020
Pt47-65 z 77753, Wolsztyn, godzina 6:04
W ruchu planowym jest Pt47-65:
 • 77753/77812 6:04 Wolsztyn - Zb±szynek  6:48/7:10 - Wolsztyn 7:54,
 • 77849/77850 11:39 Wolsztyn - Zb±szynek 12:23/12:48 - Wolsztyn 13:32,
 • 77857/77858 15:37 Wolsztyn - Zb±szynek 16:23/16:51 - Wolsztyn 17:35.
...........
03.06.2020
Pt47-65 z 77753, Wolsztyn, godzina 6:04
W ruchu planowym jest Pt47-65:
 • 77753/77812 6:04 Wolsztyn - Zb±szynek  6:48/7:10 - Wolsztyn 7:54,
 • 77849/77850 11:39 Wolsztyn - Zb±szynek 12:23/12:48 - Wolsztyn 13:32,
 • 77857/77858 15:37 Wolsztyn - Zb±szynek 16:23/16:51 - Wolsztyn 17:35.
.......
02.06.2020
dworzec w budowie >>>
W ruchu planowym jest Pt47-65:
 • 77753/77812 6:04 Wolsztyn - Zb±szynek  6:48/7:10 - Wolsztyn 7:54,
 • 77849/7785011:39 Wolsztyn - Zb±szynek 12:23/12:48 - Wolsztyn 13:32,
 • 77857/77858 15:37 Wolsztyn - Zb±szynek 16:23/16:51 - Wolsztyn 17:35.
.....
01.06.2020
Pt47-65 z 77753, Wolsztyn, godzina 6:04
W ruchu planowym jest Pt47-65:
 • 77753/77812 6:04 Wolsztyn - Zb±szynek  6:48/7:10 - Wolsztyn 7:54,
 • 77849/77850 11:39 Wolsztyn - Zb±szynek 12:23/12:48 - Wolsztyn 13:32,
 • 77857/77858 15:37 Wolsztyn - Zb±szynek 16:23/16:51 - Wolsztyn 17:35.
...

.

Copyright(c) by Wojtek Lis
.