C Z E R W I E C   2 0 0 7 
.
.
30.06.2007
Pt47-112  z pociągiem towarowym, Belęcin, godzina 9:29
W ruchu planowym są dzisiaj: Ok22-31 na linii do Leszna (33232/33239) oraz Pm36-2 na linii do Poznania (4439/4440). 

Pt47-112 prowadziła dziś pociąg towarowy do Zbąszynka.

.
Po powrocie ze Zbąszynka parowóz Pt47-112  wygaszono. 
.
Nagrania filmowe:
Odjazd Ok22-31 z P33232, Wolsztyn
wmv, 2,6 MB, 27Sek
Pt47-112 z pociągiem towarowym, Wolsztyn
wmv, 5,3 MB, 56Sek
Pt47-112 z pociągiem towarowym, Belęcin
wmv, 2,0 MB, 21Sek
Pt47-112 z pociągiem towarowym, Belęcin
wmv, 5,0 MB, 52Sek
221 / 14:07
..
29.06.2007
Pm36-2 z P33239, Wolsztyn, godzina 16:44
W ruchu planowym są dziś tylko: Pm36-2 na linii do Leszna (33232/33239) oraz Ok22-31 na linii do Poznania (4439/4440). W szopie pod parą pozostaje Pt47-112, która w sobotę poprowadzi pociąg towarowy do Zbąszynka. 
.
Nagrania filmowe z Pm36-2
Odjazd Pm36-2 z wagonami z peronu 1
wmv, 3,3 MB, 1M02Sek
Odstawienie wagonów
wmv, 2,9 MB, 54Sek
Odjazd parowozu
wmv, 3,6 MB, 1M07Sek
Zjazd parowozu do parowozowni
wmv, 2,0 MB, 36Sek
.
UWAGA! Także w  sobotę na linii do Poznania parowóz pojedzie tylko z jedną parą pociągów 4439/4440. 

Nowe numery telefoniczne do Parowozowni:
 

Naczelnik:
068 3478 493
Dyspozytor: 
068 3478 481
Biuro T. Rutkowski / W. Jokiel
068 3478 467
Biuro D. Gulowaty
068 3478 468
220 / 17:33
.
28.06.2007
Ok22-31 P 4442, Tłoki, godzina 17:11
W ruchu planowym są: Pm36-2 (4435/4440), Ok22-31 (4439/4442) oraz Pt47-112 (33232/33239). Dziś do Gdyni wyjeżdża Ol49-69. Po drodze Ol49-69 zawiezie do Poznania skład wagonów retro. 
W sobotę 30 czerwca br. Pt47-112 poprowadzi pociąg towarowy na trasie Wolsztyn 8:30 - Zbąszynek 10:00 / 12:40 - Wolsztyn 14:00. 
219 / 18:09
..
27.06.2007
Pm36-2 P 4442, Rostarzewo, godzina 17:09
W ruchu planowym są: Ok22-31 (4435/4440), Pm36-2  (4439/4442) oraz Pt47-112 (33232/33239). W szopie pod parą jest także Ol49-69, która w czwartek o godzinie 11:30 ma wyjechać do Gdyni, gdzie przez wakacje będzie prowadzić pociąg specjalny Costerina. Planopwany przyjazd do Gdyni, piątek godzina 2 w nocy. 
.
Grupa angielskich miłośników parowozów organizuje w sobotę 30 czerwca przejazd pociągu towarowego na trasie Wolsztyn - Zbąszynek. Szczegóły niebawem. 
217 / 7:02; 218 / 17:38
..
26.06.2007
Tęcza nad Wolsztynem, godzina 19:22
Po powrocie z Poznania zostanie wygaszona Ol49-7. W jej miejsce zostanie rozpalona Pm36-2. Celem sprawdzenia zostanie dziś rozpalona także Ol49-69. 
 
216 / 21:34
.
KWESTA NA RZECZ PAROWOZOWNI
Podczas tegorocznej Parady Parowozów Fundacja Era Parowozów zebrała 25 tysięcy złotych na ratowanie zabytkowych parowozów, w tym 1830,35 zł. na odmalowanie pomnikowego parowozu Pt47-106. 
Info. Kurier PKP, Teresa Masłowska, str. 15

Szczegółowe rozliczenie zamieszczone jest na stronie fundacji Era Parowozów.

.
SPOTKANIE W STAROSTWIE POWIATOWYM W WOLSZTYNIE
Dziś w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie podczas obrad Komisji Edukacji, Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki omawiano listę obszarów, które mogą stanowić przedmiot współpracy Powiatu Wolsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie. Przedstawione przez Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Wolsztyńskiej Parowozowni (TPWP) wstępne propozycje działań na rok 2008 są zgodne z priorytetowymi obszarami współpracy z Powiatem Wolsztyńskim. Oznacza to, iż po ogłoszeniu odpowiednich konkursów, TPWP będzie mogło ubiegać się o dotacje z Samorządu Powiatowego na dofinasowanie realizowanych w roku 2008 zadań statutowych. Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Wolsztyńskiej Parowozowni przedstawił następujące obszary współpracy: 
1) nauka, edukacja, oświata i wychowanie, 
2) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, 
3) działania na rzecz integracji europejskiej, 
4) promocja i organizacja wolontariatu. 
..
26.06.2007 / 6:42 / 215  
Zamiana parowozów na linii do Poznania. Ok22-31 prowadzi dziś pierwszą parę pociągów (4435/4440), a Ol49-7 drugą parę (4439/4442). Na trasie do Leszna (33232/33239) pozostaje nadal Pt47-112. 

Pogoda: Od wczorajszych godzin wieczornych pada deszcz. 

..
25.06.2007
Pt47-112 z P33239, Wolsztyn, godzina 16:44
Pod parą są trzy parowozy: Ol49-7 (4435/4440) i Ok22-31 (4439/4442) na trasie do Poznania oraz Pt47-112 (33232/33239) w kierunku Leszna. 
 
 
214 / 17:23
.
24.06.2007
Widok na szopę, Wolsztyn, godzina 9:55
Pod parą są trzy parowozy: w szopie Ok22-31 i Pt47-112 oraz Ol49-7, z parą pociągów 4439/4440 na linii do Poznania. Od poniedziałku dwa parowozu pojadą do Poznania. 
213 / 11:10
Jutro Ol49-7 poprowadzi planowe pociągi 4435/4440, natomiast Ok22-31 pojedzie z planową parą 4439/4442. 

Na linii do Poznania dwa parowozy pozostaną do 6 lipca, natomiast do Leszna parowóz będzie jeździł do 12 lipca. Później przerwa wakacyjna. 

..
Deska z kluczami i starymi opisami parowozów
W pomieszczeniu u Dyspozytora na starej desce z kluczami można odczytać jeszcze jakie parowozy stacjonowały kiedyś w Wolsztynie. Były to m.in. Ty2-5 (52 1947), Ty2-67 (52  310), Ty2-200 (52 1241), Ty2-278 (52 2391), Ty2-393 (52 3656), Ty2-510 (52 5501) i wiele innych. 
..
23.06.2007
Ok22-31 z P4439, Tłoki, godzina 9:42
W ruchu planowym są nadal dwa parowozy: na linii do Poznania Ok22-31 z parą pociągów 4439/4440, oraz Pt47-112 na linii do Leszna. Dziś po południu zostanie rozpalona Ol49-7, która w niedzielę pojedzie do Poznania. 
.
N A G R A N I A   F I L M O W E:
 
Wyjazd Pt47-112 z P33232 i ST43-185 na manewrach, Wolsztyn, godzina 8:15
wmv, 8,2MB, 2M31Sek
Ok22-31 wyjeżdża z szopy na obrotnicę, obrót i zjazd na kanał oczystkowy, godzina 8:36
wmv, 10,8MB, 3M19Sek
212 / 10:31
...
22.06.2007
Ok1-359 i Ok22-31, Wolsztyn, godzina 16:03
W ruchu planowym są dzisiaj dwa parowozy: na linii do Poznania Ok22-31 z parą pociągów 4439/4440, oraz Pt47-112 na linii do Leszna.

 

.
Od poniedziałku ponownie trzy parowozy w ruchu planowym. 

Za zasieki węglowe przestawiono parowóz Ol49-23. W szopie gotowa do rozpalenia, w sobotę, jest Ol49-7. 
W poniedziałek wznowiona zostanie naprawa Ol49-69. 

Towarzystwo Przyjaciół Wolsztyńskiej Parowozowni otrzymało dziś numer identyfikacyjny REGON 300592238

210 / 6:48 ; 211 / 17:28
.
21.06.2007
209 / 21:22
W ruchu planowym były dzisiaj dwa parowozy: na linii do Poznania Ol49-23 z parą pociągów 4439/4440, oraz Pt47-112 na linii do Leszna.  Po powrocie z Poznania wygaszono Ol49-23. W jej miejsce rozpalono Ok22-31. 

Dziś w Warszawie odbyło się posiedzenie Fundacji Era Parowozów. Nowym Prezesem Fundacji został Mirosław Szymański.

..
20.06.2007
Zamontowana trzecia oś dowiązana (w głębi) w Ol49-7
W ruchu planowym są tylko dwa parowozy: na linii do Poznania Ol49-23 z parą pociągów 4439/4440, oraz Pt47-112 na linii do Leszna.  Pt47-112  wróciła przed południem do Wolsztyna "luzem", a nastepnie znów pojechała do Leszna, skąd przyprowadziła popołudniowy pociąg planowy 33239. 

 

..
W parowozie Ol49-7 zamontowano przetoczoną trzecią oś dowiązaną. Jutro do Wolsztyna ma przyjechać grupa pracowników z warsztatów z Gniezna celem naprawy parowozu Ol49-69. 
 
207/ 6:51; 208 / 16:14
..
19.06.2007
206 / 16:28
Niestety od jutra znów tylko dwa parowozy w ruchu planowym. Na linii do Poznania będzie kursować jeden parowóz z parą pociągów 4439/4440, a drugi na linii do Leszna z parą pociągów 33232/33239. 
Z powodu nieszczelności kotła musiano wygasić dziś Ol49-69. Po powrocie z Poznania wygaszona zostanie także Ol49-111. Pod parą zostaną więc Ol49-23 i Pt47-112. 
..
19.06.2007 / 8:45 / 205
Pt47-112 z P33232, ST43-185 , Wolsztyn, godzina 8:15
Ol49-23 wyjechała jednak jeszcze dziś w trasę i prowadzi parę pociągów 4435/4440. Drugą parę pociągów, 4439/4442, poprowadzi Ol49-111. Do Leszna z planowym pociągiem 33232/33239 pojechała nastomiast  Pt47-112.

 

.
U W A G A 
Dziś o godzinie 18:35 na antenie TVP Polonia w programie "Polska z bocznej drogi" film o "Helenie na parę". Powtórka programu 22 czerwca o godzinie 14:50.
...
18.06.2007
Drewno na rozpalenie Ol49-69, godzinia 14:50
Po naprawie sprężarki zostanie dziś rozpalona Ol49-69. Jeśli nie pojawią się żadne problemy parowóz ten zastąpi Ol49-23 i wyjedzie jutro w trasę do Poznania. 
204 / 15:58


Poniedziałek. Ponownie w ruchu planowym są trzy parowozy: Ol49-111 (4435/4440) i Ol49-23 (4439/4442) w kierunku Poznania oraz Pt47-112 (33232/33239) w kierunku Leszna.

203 / 7:41
.
17.06.2007
Ol49-111 z pociągiem do Kopanicy, Powodowo, godzina 10:51
Niedziela. Drugi dzień obchodów Dni Techniki Kolejowej. W ruchu planowym jest tylko Ol49-23, która prowadzi parę pociągów 4435/4442 w kierunku Poznania. Ol49-111 prowadzi dziś pociąg specjalny z Poznania do Kopanicy. "Na haku" aż siedem wagonów osobowych. Szkoda tylko, że podróżnych uzbierało się zaledwie około pięćdziesiąt osób. 
..
Na stanowisku pierwszym w szopie rozpalono parowóz pospieszny Pt47-112, który od poniedziałku będzie prowadzić planową parę pociągów 33232/33239 na linii do Leszna. 
202 / 12:59
.
16.06.2007
Ol49-111 z pociągiem specjalnych do Kopanicy, godzina 12:52
Dziś obchody Dni Techniki Kolejowej. Spółka Cargo  przygotowała z tej okazji specjalny program dla zwiedzających parowozownię. 

Dziś także w parowozowni zagościła grupa muzyków biorąca udział w VI Konkursie Muzyki Ludowej w Kopanicy, dokąd zawiózł ich pociąg specjalny z parowozem Ol49-111.

W ruchu planowym na trasie do Poznania są dziś dwa parowozy Ok1-359 (4435/4440) oraz Ol49-23 (4439/4442). Po powrocie z Poznania wygaszono parowóz Ok1-359. Na linii do Leszna, parę pociągów 33232/33239, prowadzi dziś lokomotywa spalinowa.

W niedzielę parowóz poprowadzi tylko jedną planową parę pociągów 4435/4442. 

"Przetoczona" oś parowozu Ol49-7 jest już w Wolsztynie. 

201 / 17:44
.
15.06.2007
Widok na szopę, za Ol49-23 schowana jest Ol49-69 
Ol49-69 jest już w Wolsztynie. Parowóz odstawiono do szopy i wygaszono. 
W chwili obecnej w Wolsztynie znajduje się 9 parowozów z ważną rewizją kotła. Są to Ok1-359, Ok22-31, Tr5-65, Ol49-7, Ol49-23, Ol49-69, Ol49-111, Pm36-2 oraz Pt47-112. Jest to więcej niż stanowisk w szopie (osiem), co oznacza, iż jeden parowóz musi "nocować" poza szopą. 
Dziś, kiedy to z powodu przygotowań zapadni do pokazów podczas sobotnio-niedzielnych Dni Techniki Kolejowej zamknięto wjazd na stanowisko siódme, dwa parowozy Ol49-23 i Ol49-111 musiały w nocy pozostać przed wachlarzem szopy. 
..
Dziś podczas Walnego Zebrania Towarzystwa Przyjaciół Wolsztyńskiej Parowozowni wybrano Zarząd Towarzystwa:
Prezesem Towarszystwa został Wojtek Lis, zastępcami Zbigniew Marciniak i Artur Skorupiński. 
..
Pociąg specjalny do Kopanicy

Sobota: Wolsztyn 12:00 - Kopanica 13:10 / 13:40 - Wolsztyn 14:20

Niedziela: Wyjazd luzem z Wolsztyna 5:05 - Poznań 6:50. Następnie Poznań 8:00 - Wolsztyn 9:43 / 10:43 - Kopanica 11:30 / 17:40 - Wolsztyn 18:25 / 18:50 - Poznań 20:40. 

2 0 0 / 20:21
..
15.06.2007 / 6:29 / 199
Ok1-359 z P4435, Adamowo, godzina 5:36
Po długiej przerwie znów parowóz wyjechał w trasę do Poznania z porannym pociagiem 4435.  Dziś parę pociągów 4435/4440 prowadzi Ok1-359, natomiast z drugą parą pociągów do Poznania (4439/4442) pojedzie Ol49-23. 
Do Tuchorzy oraz po południu, na zamówienie, z pociągiem turystycznym do Zbąszynka wyruszy natomiast Ol49-111. Parę pociągów 33232/33239 na trasie do Leszna poprowadzi lokomotywa spalinowa. 
Po naprawie głównej z Gniezna wraca dziś Ol49-69.
..
14.06.2007
198 / 16:58
W piątek dwa parowozy na trasie do Poznania! Z pierwszym pociągiem do Poznania (4435) pojedzie Ok1-359. Powrót do Wolsztyna z planowym pociągiem 4440. Drugą parę pociągów 4439/4442 poprowadzi jeden z parowozów Ol49.  Druga oleka pojedzie jutro do Tuchorzy oraz po południu, na zamówienie, z pociągiem turystycznym do Zbąszynka. Parę pociągów 33232/33239 na trasie do Leszna poprowadzi lokomotywa spalinowa. W szopie zostanie dziś jeszcze rozpalona Ol49-111.
.
14.06.2007 / 6:44 / 197  
W ruchu planowym są dziś: Ok1-359 z parą pociągów 33232/33239 na linii do Leszna oraz z pociągiem do Tuchorzy i Ol49-23 z parą pociągów 4439/4440 na linii do Poznania oraz. 

Przypominam o Walnym Zebraniu Towarzystwa Przyjaciół Wolsztyńskiej Parowozowni, podczas którego zostaną wybrane statutowe władze. Piątek 15 czerwca, godzina 17:00 w siedzibie towarzystwa, ul Roberta Kocha 12a w Wolsztynie. więcej

......
13.06.2007
Ok1-359, Tuchorza, godzina 11:45
W ruchu planowym są dziś: Ol49-23 z parą pociągów 4439/4440 na linii do Poznania oraz Ok1-359 z parą pociągów 33232/33239 na linii do Leszna oraz z pociągiem do Tuchorzy
 
196 / 13:31
....
12.06.2007
Ok22-31 z P33239, Wolsztyn, godzina 16:44
W parowozie Ok22-31 "wyhaczyły się" ruszta. Parowóz będzie wygaszony. W jego miesjce zostanie rozpalona Ok1-359. 

Na dworze bardzo gorąco. Temperatura w cieniu powyżej  +30C. 

195 / 18:17
.......
12.06.2007 / 12:54 / 194  
W ruchu planowym bez zmian. Pod parą są z Ol49-23 z parą pociągów 4439/4440 na linii do Poznania oraz Ok22-31 z parą pociągów 33232/33239 na linii do Leszna.
....
U W A G A

W związku z VI Konkursem Muzyki Ludowej planowane są na sobotę i niedzielę przejazdy pociągów specjalnych do Kopanicy. 

W sobotę 16 czerwca o godzinie 12:00 wyjazd z Wolsztyna do Kopanicy. Po drodze pociąg zatrzymywać się będzie na stacjach Powodowo i Żodyń, gdzie artyści dadzą krótkie koncerty. 

W niedzielę 17 czerwca pociąg wyjedzie z Poznania o godzinie 8:00, przez Wolsztyn do Kopanicy 11:30. Wyjazd z Kopanicy o godzinie 17:00.

..
11.06.2007
Ty45-379 i Ol49-23, Wolsztyn, godzina 8:37
W ruchu planowym są dziś: Ol49-23 z parą pociągów 4439/4440 na linii do Poznania oraz Ok22-31 z parą pociągów 33232/33239 na linii do Leszna.

Na zapadni, na stanowisku szóstym, zdemontowano trzecią oś parowozu Ol49-7. Oś odstawiono na kanał nr 7. 

193 / 17:20
..
Krótkie nagrania filmowe: 
 
Ok22-31 z P33232, Adamowo, godzina 8:17
320x240, wmv, 2,4MB, 43Sek
Sprężarka Ol49-23, Wolsztyn, godzina 8:33
640x480, wmv, 1,9MB, 13Sek
192 / 9:27
..
10.06.2007
Ol49-23 z P4440, Tłoki, godzina 15:09
Niedziela. W ruchu planowym jest Ol49-23 z parą pociągów 4439/4440 na linii do Poznania. W szopie pod parą jest także Ok22-31, która od poniedziałku wróci na trasę do Leszna. 

Pogoda: Słonecznie i ciepło. Temperatura w cieniu ok +30C.

..
U W A G A
  • Drugi parowóz na trasie do Poznania będzie jeździł najprawdopodobniej od 18 czerwca
  • W związku z VI Konkursem Muzyki Ludowej, na niedzielę 17 czerwca planowany jest przejazd pociągu specjalnego z Poznania przez Wolsztyn do Kopanicy! 
191 / 15:42
..
09.06.2007
Ok22-31 z P33232, Wolsztyn, godzina 8:17
W ruchu planowym są dziś: Ol49-23 z parą pociągów 4439/4440 na linii do Poznania oraz Ok22-31 z parą pociągów 33232/33239 na linii do Leszna.
 
 
190 / 17:49
...
08.06.2007
Ok22-31 i Ol49-23 z P33239, Widzim Nowy, godzina 16:41
W związku z wypadkiem na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Perkowie opóźnieniu uległ pociąg osobowy 33230, którym do Leszna jechała drużyna mająca rozpalić parowóz Ol49-23. 
Parowóz został rozpalony zbyt późno, aby mógł samodzielnie prowadzić pociąg z Leszna (15:35) do Wolsztyna (16:44) 
Po powrocie z Tuchorzy Ok22-31 pojechała do Leszna i przyprowadzi planowy pociąg 33239 i parowóz Ol49-23. 
189 / 19:05
...
08.06.2007 / 10:03 / 188
Ok22-31 z P33232, Stary Widzim, godzina 8:18
Ciepło. Piękna słoneczna pogoda. Pod parą są trzy parowozy: Ok22-31, Ol49-111 i Ol49-23. 
  • Ok22-31 prowadzi dziś pociąg planowy 33232 do Leszna, skąd wróci "luzem", aby o 11:15 pojechać do Tuchorzy. Po powrocie z Tuchorzy Ok22-31 zostanie w Wolsztynie.
  • W Lesznie ma być rozpalona Ol49-23, która wróci do Wolsztyna z planowym pociągiem 33239 o godzinie 16:44. 
  • Na trasie do Poznania z parą pociągów 4439/4440 jeździ Ol49-111. 
..
07.06.2007
Ok22-31 z P33232, Wroniawy, godzina 8:24
Czwartek - Boże Ciało. W ruchu planowym są dziś: Ol49-111 z parą pociągów 4439/4440 na linii do Poznania oraz Ok22-31 z parą pociągów 33232/33239 na linii do Leszna.
 
 

 

.
Dziś  w czwartek 7 czerwca 2007 roku o godzinie 8:45 w magazynie regionalnym "Poza horyzontem", na antanie TVP3 Poznań, został nadany 15-minutowy program o Wolsztynie.
187 / 12:39
....
06.06.2007
Ok22-31 i Ol49-7, Wolsztyn, godzina 17:05
Sprężarka w Ok22-31 dała jednak znać o sobie. Parowóz nie wyjechał rano z planowym pociągiem 33232 do Leszna o godzinie 8:15, a dopiero o godzinie 9:32 przejmując tym samym parę pociągów 4439/4440 na trasie do Poznania. Do Leszna i do Tuchorzy pojechała natomiast Ol49-7. Jednak i tu pojawiły się problemy.
Z powodu wytopienia panewki przy trzeciej osi po powrocie z Tuchorzy Ol49-7 odstawiono do szopy, a pociąg 33239 z Leszna przyprowadziła lokomotywa spalinowa. Dziś po południu zostanie rozpalona Ol49-111.
.
Komitet Założycielski Towarzystwa Przyjaciół Wolsztyńskiej Parowozowni wyznacza datę Walnego Zgromadzenia, podczas którego zostaną wybrane statutowe władze, na piątek 15 czerwca na godzinę 17:00 w siedzibie towarzystwa, ul Roberta Kocha 12a w Wolsztynie. więcej
186 / 17:55
.
05.06.2007
Sprężarka Ok22-31, Wolsztyn, godzina 16:56
Problemy ze sprężarką w Ok22-31. Parowóz pozostaje jednak pod parą. W szopie gotowa do rozpalenia jest Ol49-111. 

Jak podaje Tomek Drzewiecki (www.parowozy.strefa.pl) w Gnieźnie pod parą jest Ol49-69. Jutro na odcinku Gniezno - Czerniejewo jazda próbna z udziałem komisarza. 
 
 

185 / 17:42
..
05.06.2007/ 11:54 / 184
Ok22-31 z pociągiem do Tuchorzy, godzina 11:14
W ruchu planowym są dziś: Ol49-7 z parą pociągów 4439/4440 na linii do Poznania oraz Ok22-31 z parą pociągów 33232/33239 na linii do Leszna oraz z pociągiem do Tuchorzy.
.
04.06.2007
Ol49-23 i Ok22-31 z P33232, Wolsztyn, godzina 8:15
Niebywałą atrakcją był dzisiejszy przejazd pociągu P33232 z Wolsztyna do Leszna prowadzonego podwójna trakcją z parowozami Ol49-23 i Ok22-31. W Lesznie na zapadni zostanie Ol49-23, natomiast Ok22-31 wróci do Wolsztyna z planowym pociągiem 33239. 
.
Na trasie do Poznania nadal kursuje tylko jeden parowóz obsługujący parę pociągów 4439/4440. 

Krótkie nagranie filmowe: Ol49-23 i Ok22-31 z P33232, Wolsztyn, godzina 8:15, avi 890KB, 30Sek
 

D n i   T e c h n i k i   K o l e j o w e j
W dniach 16 - 17 czerwca 2007 w Parowozowni Wolsztyn będzie można zapoznać się z nadal funkcjonującą dawną techniką kolejową. W ramach "Dni Techniki Kolejowej" organizowanych w całym kraju każdy, kto przyjedzie do Wolsztyna będzie mógł poczuć klimat dawnej kolei.  więcej
183 / 11:07
.
03.06.2007
182 / 22:05
Niedziela. W ruchu planowym jest tylko Ol49-7 z parą pociągów 4439/4440 na linii do Poznania. Dodatkowo w szopie pod parą są Ok22-31 i Ol49-23. 

Około godziny 6.40 luzem z Poznania wróciła Pm36-2, która wczoraj prowadziła pociąg specialny "Pirat". Obecnie parowóz jest wygaszony na stanowisku ósmym. 

Uwaga! Jutro z pociągiem planowym 33232 pojadą Ok22-31 i Ol49-23.  "Oelka" pozostanie w Lesznie na zapadni.
.

02.06.2007
181
W ruchu planowym były dziś: 
  • Ol49-23 z parą pociągów 4439/4440 na linii do Poznania,
  • Ok22-31 z parą pociągów 33232/33239 na linii do Leszna oraz 
  • Pm36-2 z pociągiem specialnym "Pirat" do Kołobrzegu.
W parowozie Ol49-23 pękła uszczelka między kolumną parorozdzielczą, a rurą doprowadzającą pare do sprężarki. Parowóz pozostaje pod parą, jednak wieczorem zostanie rozpalona Ol49-7 i to ona pojedzie jutro z planowym pociągiem do Poznania. 

..

01.06.2007
180 / 6:59
Pod parą są trzy parowozy. Do Poznania z planową parą pociągów 4439/4440 pojedzie Ok22-31, a do Leszna Ol49-23. Do wyjazdu do Kołobrzegu z pociągiem specjalnym PIRAT przygotowywana jest Pm36-2. Wyjazd do Poznania "luzem" dziś wieczorem.
 
PKP Cargo Zakład Taboru w Poznaniu zaprasza na przejazd pociągiem retro na trasie Wolsztyn - Tuchorza - Wolsztyn. Pociągi zestawione z parowozu i historycznych wagonów z lat 1912 - 1929 kursować będą w następujących dniach: 

Czerwiec  - 5, 6, 8, 13, 14, 15

WOLSZTYN - ODJAZD GODZINA 11:15

Bilety w cenie 5 zł, do nabycia wyłącznie przed odjazdem u kierownika pociągu. Cena biletu dotyczy przejazdu w obie strony, 5zł dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
 

 
..
Copyright(c) by Wojtek Lis
.