WOLSZTYŃSKI DWORZEC

 

Układ torowiska na stacji w Wolsztynie

Pociąg przy peronie pierwszym

Pociąg przy peronie pierwszym
.

Nastawnia WL1 i panorama miasta

Spalony dworzec, wrzesień 1939
.

Spalony dworzec, wrzesień 1939

Widok dworca od strony peronu

Widok od ulicy Dworcowej
.
ze zbiorów Muzeum 
Regionalnego w Wolsztynie
.
www.parowozy.com.pl