W o l s z t y ń s k i e  P a r o w o z y  w  L e s z n i e

 
Pm36-2 W Lesznie od 12 czerwca  2008, 
naprawa główna
.


.
.
.
.


Ty2-1086 W Lesznie od 1994 roku
"grzałka" do ogrzewania szopy
..


.
.
.


Ol49-111 W Lesznie od 30 października 2007, 
naprawa główna + wymiana skrzyni ogniowej
..


.
.
.
.
.


Ol49-69 W Lesznie od  9 lipca 2009
rewizja zewnętrzna
..


.

 
Copyright (c) by Wojtek Lis