PAROWOZY W OBIEKTYWIE
.
Znajdziesz tu najróżniejsze zdjęcia, ponad 7500, jakie zamieściłem na stronie internetowej w dziale WIADOMOŚCI,pogrupowane według miesięcy, zgodnie z wydarzeniami zaistniałymi w parowozowni. Pierwsze zdjęcia, do kwietnia 2002 roku,  robiłem "analogowymi" aparatami fotograficznymi - Cmiena i Zenit, a następnie różnymi aparatami cyfrowymi,a ostatnio także telefonem komórkowym. Fotografowanie i zdjęcia nie traktuję w wymiarze artystycznym, lecz jako możliwość zatrzymania w kadrze historii parowozów. Parowozy "odchodzą" tak jak ludzie. Przychodzi czas, kiedy po latach swej służby zostają pocięte palnikiem i bezpowrotnie znikają z tego świata. Staram się dlatego udokumentować ich codzienną, ciężką pracę. Nie zawsze jednak warunki atmosferyczne sprzyjają wykonaniu ładnego, kolorowego zdjęcia. Dla mnie jednak każde zdjęcie ma charakter dokumentalny, które już w chwili wykonania nabiera wartości historycznej. 
.
.
R O K   2 0 2 0
.
..
.
Maj 2020 - 12 zdjęć
Kwiecień 2020 - 6 zdjęć
.. ..
Styczeń 2020 - 5 zdjęć
Luty 2020 - 9 zdjęć
Marzec 2020 - 15 zdjęć
..
 
R O K   2 0 1 9
 
..
Listopad 2019 - 3 zdjęcia
.
Grudzień 2019 - 3 zdjęcia
..
Październik 2019 - 5 zdjęć
Wrzesień 2019 - 18 zdjęć
Sierpień 2019 - 21 zdjęć
..
Maj 2019 - 16 zdjęć
Czerwiec 2019 - 19 zdjęć
Lipiec 2019 - 27 zdjęć
.
Kwiecień 2019 - 26 zdjęć
Listopad 2015 - 3 zdjęcia
Luty 2019
.
 
R O K   2 0 1 4
 
  .
Październik 2014 - 4 zdjęcia
Sierpień 2014 - 4 zdjęcia
Lipiec 2014 - 2 zdjęcia
  ..
Czerwiec 2014 - 2 zdjęcia
Maj 2014 -  28 zdjęć
Parada Parowozów - 36 zdjęć
Kwiecień 2014 - 4 zdjęcia
..
Marzec 2014 - 56 zdjęć
Luty 2014 - 13 zdjęć
Styczeń 2014 - 10 zdjęć
..
..
R O K   2 0 1 3
..
....
Grudzień 2013 - 8 zdjęć
Listopad 2013 - 8 zdjęć
Dzień Kolejarza- 39 zdjęć
Październik 2013 - 4 zdjęcia
..
Wrzesień 2013 - 14 zdjęć
Sierpień 2013 - 9 zdjęć
Lipiec 2013 - 9 zdjęć
..
Czerwiec 2013 - 18 zdjęć
Maj 2013 - 3 zdjęcia
Kwiecień 2013 - 24 zdjęcia
Parada Parowozów 2013 - 70 zdjęć
..
Marzec 2013 - 15 zdjęć
Luty 2013 - 9 zdjęć
spalone wagony - 8 zdjęć
Styczeń 2013 - 21 zdjęć
..
..
R O K   2 0 1 2
..
....
Grudzień 2012 - 20 zdjęć
Listopad - 45 zdjęć
Październik 2012 - 24 zdjęcia
..
Wrzesień 2012 - 29 zdjęć
Sierpień 2012 - 47 zdjęć
Lipiec 2012 - 45 zdjęć
..
Czerwiec 2012 - 13 zdjęć
Maj 2012 - 20 zdjęć
lot balonem na stacją PKP i parowozownią
Kwiecień 2012 - 77 zdjęć
Parada Parowozów - 45 zdjęć
..
Marzec 2012- 50 zdjęć
Luty 2012 - 20 zdjęć
Styczeń 2012 - 11 zdjęć
..
.
R O K   2 0 1 1
.
..
Grudzień 2011 - 18 zdjęć
Listopad  2011 - 54 zdjęcia
Październik 2011 - 73 zdjęcia
..
Wrzesień 2011 - 78 zdjęć
Sierpień  2011 - 99 zdjęć
Lipiec 2011 - 70 zdjęć +23
Flota Wielkopolski 42 zdjęcia
..
Czerwiec 2011 - 40 zdjęć
Maj 2011 - 45 zdjęć
Kwiecień 2011 - 36 zdjęć
Parada Parowozów - 36 zdjęć
..
Marzec 2011 - 56 zdjęć
Luty 2011 - 33 zdjęcia
Styczeń 2011 - 27 zdjęć
..
 
R O K   2 0 1 0
 
..
.Grudzień 2010 - 12 zdjęć
Listopad 2010 - 8 zdjęć
Październik 2010 - 35 zdjęć
Tour - Salon
.
Wrzesień 2010 - 8 zdjęć
Pociąg do Nowej Soli 30 zdjęć
Sierpień 2010 - 32 zdjęcia
Lipiec 2010 - 26 zdjęć
.
Czerwiec 2010 - 11 zdjęć
Flota Wielkopolski  - 18 zdjęć
Maj 2010 - 70 zdjęć
Kwiecień 2010 - 62 zdjęcia
.
Marzec 2010 - 52 zdjęcia
Leszno - 30 zdjęć
Luty 2010 - 111 zdjęć
Styczeń 2010 - 94 zdjęcia
.
.
R O K   2 0 0 9
.
.
.
grudzień 2009 - 48 zdjęć
Tr5-65 - 57 zdjęć
Listopad 2009 - 71 zdjęć
Październik 2009 104 zdjęcia
Tour Salon -15 zdjęć
.
Wrzesień 2009 - 57 zdjęć
Sierpień 2009 - 63 zdjęcia
Leszno - 29 zdjęć
Lipiec 2009 - 72 zdjęcia
.
Czerwiec 2009 - 61 zdjęć.
Maj 2009 - 162 zdjęcia
Kwiecień 2009 - 124 zdjęcia
.
Marzec 2009 - 35 zdjęć
Luty 2009 - 67 zdjęć
Styczeń 2009 - 54 zdjęcia
.
.
R O K   2 0 0 8
.
.
Grudzień 2008 - 45 zdjęć
Listopad 2008 - 72 zdjęcia
Październik 2008 - 86 zdjęć
Tour Salon - 30 zdjęć
.
Wrzesień 2008 - 28 zdjęć
Sierpień 2008 - 100 zdjęć
Wiesław Jokiel - 43 zdjęcia
Lipiec 2008 - 65 zdjęć
.
Czerwiec 2008 - 102 zdjęcia
Maj 2008 - 126 zdjęć
Parada Parowozów - 69 zdjęć
Kwiecień 2008 - 86 
+ 48 zdjęć
.
Marzec 2008 - 59 zdjęć
Luty 2008 - 82 zdjęcia
Styczeń 2008 - 78 zdjęć
.
 
R O K   2 0 0 7
 
.
Grudzień 2007 - 85 zdjęć
Listopad 2007 - 67 zdjęć
Podsumowanie Jubileuszu - 18 zdjęć
Październik 2007 - 109 zdjęć
Tour Salon - 37 zdjęć
.
Wrzesień 2007 - 61 zdjęć
Wyjazd do Lübben - 39 zdjęć
Sierpień 2007 - 123 zdjęcia
Lipiec 2007 - 85 zdjęć
Parowozjada - Chabówka - 69 zdjęć
.
Czerwiec 2007 - 205 zdjęć
Maj 2007 - 96 zdjęć
Kwiecień 2007 - 134
+ 60 (Parada)
.
Marzec 2007 - 92 zdjęcia
Luty 2007 - 72 zdjęcia
Styczeń 2007 - 23 zdjęcia
.
 
R O K   2 0 0 6
 
.
Grudzień 2006 - 33 zdjęcia
Listopad 2006 - 36 zdjęć
Październik 2006 - 45 zdjęć
.
Wrzesień 2006 - 30 zdjęć
Sierpień 2006 - 24 zdjęcia
Lipiec 2006 - 42 zdjęcia
.
Czerwiec 2006 - 53 zdjęcia
Maj 2006 - 36 zdjęć
Kwiecień 2006 - 39 zdjęć
.
Marzec 2006 - 30 zdjęć
Luty 2006 - 33 zdjęcia
Styczeń 2006 - 39 zdjęć
.
R O K   2 0 0 5
.
Grudzień 2005 - 33 zdjęcia
Listopad 2005 - 39 zdjęć
Październik 2005 - 30 zdjęć
.
Wrzesień 2005 - 39 zdjęć
Sierpień 2005 - 42 zdjęcia
Lipiec 2005 - 59 zdjęć
.
Czerwiec 2005 - 39 zdjęć
Maj 2005 - 30 zdjęć
Kwiecień 2005 - 39 zdjęć
.
Marzec 2005 - 33 zdjęcia
Luty 2005 - 30 zdjęć
Styczeń 2005 - 6 zdjęć
.
 
R O K   2 0 0 4
 
.
Grudzień 2004 - 13 zdjęć
Październik 2004 - 18 zdjęć
.
Wrzesień 2004 - 3 zdjęcia
Sierpień 2004 - 15 zdjęć
Lipiec 2004 - 18 zdjęć
.
Czerwiec 2004 - 21 zdjęć
Maj 2004 - 15 zdjęć
Kwiecień 2004 - 27 zdjęć
.
Marzec 2004 - 24 zdjęcia
Luty 2004 - 12 zdjęć
Styczeń 2004 - 18 zdjęć
.
 
R O K   2 0 0 3
 
.
 
Grudzień 2003 - 18 zdjęć
Październik 2003 - 21 zdjęć
. .
Wrzesień 2003 - 6 zdjęć
Sierpień 2003 - 6 zdjęć
Lipiec 2003 - 9 zdjęć
. .
Czerwiec 2003 - 12 zdjęć
Maj 2003 - 27 zdjęć
Kwiecień 2003 - 32 zdjęcia
Pociąg do Kargowej - 32 zdjęcia
Ol49-111 - 12 zdjęć
.
Styczeń 2003 - 27 zdjęć
Luty 2003 - 15 zdjęć
Marzec  2003 - 15 zdjęć
.
 
R O K   2 0 0 2
 
.
Październik 2002 - 78 zdjęć
Listopad 2002-  21 zdjęć
Grudzień 2002 - 36 zdjęć
.
Wrzesień 2002 - 35 zdjęć
Sierpień 2002 - 21 zdjęć
Lipiec  2002 - 18 zdjęć
.
Czerwiec 2002 - 30 zdjęć
Maj 2002 - 37 zdjęć
Kwiecień 2002 - 28 zdjęć
.
Marzec 2002 - 21 zdjęć
.
Styczeń 2002 - 32 zdjęcia
.
 
R O K   2 0 0 1 
 
.
Grudzień 2001-  6 zdjęć
.
Listopad 2001 - 4 zdjęcia
Październik 2001 -  6 zdjęć
Wrzesień 2001-  22 zdjęcia
. .
Lipiec 2001 -  4 zdjęcia
Czerwiec 2001 - 15 zdjęć
Maj 2001 -  32 zdjęć
. .
Kwiecień 2001 -  21 zdjęć
Marzec 2001 - 15 zdjęć
Luty  2001 - 23  zdjęcia
. .
 
I N N E 
 
.
Grudzień  2000 - 27 zdjęć
.
Wrzesień 2000 - 9 zdjęć
.
Maj 2000 - 32 zdjęcia
Kwiecień 2000 - 32 zdjęcia
Luty 2000 - 10 zdjęć
.
Marzec 2000 - 34 zdjęć
Wrzesień 1999 - 12 zdjęć
Styczeń 1999 - 18 zdjęć
.
Styczeń 1998 - 13 zdjęć
Maj i Wrzesień 1997
Maj 1996 - 8 zdjęć
.
Czerwiec 1995 - 22 zdjęcia
Grudzień 1994 - 14 zdjęć
Kwiecień / Maj / Czerwiec 1994 - 46 zdjęć
.
Ol49-111- 4 zdjęcia

Inne zdjęcia archiwalne:
 
 
Parada Parowozów:1993, 1994, 1997, 1999, 2000, 2002, 2003,2004, 2005, 2006, 2007,2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,

 

Copyright(c) by Wojtek Lis